zaterdag 22 april 2017

Werken met tablets en QR-codes

Tijdens de les ICT werkten we met QR-codes.  De leerlingen scanden de code op het gekozen kaartje en bekeken de instructie.  Daarna scanden ze de andere code, zodat ze hiervan een oefening konden maken.
De onderwerpen sloten aan bij de lessen rekenen en taal.